Vážení obchodní partneři,

máme to potěšení představit Vám služby společnosti ASAKO GROUP s.r.o. v oblasti temporary help -dočasného zaměstnávání. Tato oblast řízení lidských zdrojů je v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících. Chceme Vám navrhnout výhodné a konkurence schopné řešení v oblasti zajištění dočasných pracovníků a tímto Vás pozvat ke společnému jednání. Zkušenosti našich pracovníků, profesionalita poskytovaných služeb za podpory nejnovějších informačních systémů Vám zaručuje moderní řešení v oblasti lidských zdrojů, které je přizpůsobeno přesně Vašim potřebám. Dále na základě předem zjištěných srovnatelných mzdových a pracovních podmínek zaměstnance vyhledáme, doporučíme a dočasně přidělíme jako “agenturního zaměstnance”. Zajistíme veškeré nástupní formality a mzdovou agendu. Pomůžeme Vám při pokrytí provozních špiček a sezónní práce, včetně plánování směn přidělených zaměstnanců. Zajistíme zaměstnance pro pravidelnou či nepravidelnou výpomoc – při navýšení zakázek, době dovolených či nemocí Vašich zaměstnanců.

Dočasné přidělení zaměstnanců / Agenturní zaměstnávání – obecné informace

Dočasné zaměstnávání je moderním způsobem řízení lidských zdrojů. Společnosti ho využívají, protože umožňuje správné a dlouhodobé plánování jejich zaměstnanecké politiky. Nabízí rychlé zajištění pracovníků v případě nečekaného navýšení výroby, zvýšení objednávek či při sezónních zakázkách. Agentura práce nese veškerou odpovědnost za úroveň poskytované služby a bere na sebe všechny povinnosti plynoucí z pracovně právních vztahů vůči dočasným pracovníkům. K funkčnosti tohoto systému je nejdůležitější sladit Vaše potřeby a potřeby dočasného pracovníka tak, aby se zvětšila pružnost a rentabilita celého procesu. V takovém případě se ASAKO GROUP s.r.o. stává koordinátorem všech procesů, počínaje náborem pracovníků a přebírá veškeré povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce – uzavírání patřičných smluv s pracovníky a závazky z nich plynoucí.

Toto řešení Vám poskytuje následující výhody:

· pružnost v oblasti lidských zdrojů což umožňuje plně se přizpůsobovat potřebám trhu

· usnadnění práce Vašemu personálnímu oddělení od povinností spojených s náborem, výběrem pracovníků a následovně s uzavíráním smluv a s nimi souvisejícími povinnostmi

· při neplánovaném sezónním zvýšení výroby není nutno navyšovat mzdový rozpočet, jelikož naše fakturace je postavena na bázi poskytovaných služeb, tudíž neovlivní mzdové náklady

· možnost lépe plánovat a ovlivňovat cash flow

· počet pracovníků vždy odpovídá jeho potřebě a není nutno zvyšovat počty kmenových zaměstnanců

· umožňujeme Vám koncentrovat pozornost a čas na strategické cíle Vaší společnosti a rozhodnutí s nimi spojenými.

Neváhejte nás kontaktovat